PROGIMNAZIJA SKELBIA VAIKŲ PRIĖMIMĄ Į PRIEŠMOKYKLINES GRUPES IR MOKINIŲ PRIĖMIMĄ MOKYTIS PIRMOSE – AŠTUNTOSE KLASĖSE

PRAŠYMAI PILDOMI TIK INTERNETU

 www.vilnius.lt/mokykla

PRIĖMIMAS Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS VYKDOMAS PAGAL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMU NR. 1-1366 PATVIRTINTĄ TVARKOS APRAŠĄ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/628196701d2711e88e8fef3b3f51dc2f

Atkreipiame dėmesį, kad prašymo pateikimo laikas neturi įtakos priėmimui, tačiau svarbu kovo 1 d. nepamiršti prisijungti prie e. sistemos (https://svietimas.vilnius.lt/) ir susipažinti su pasikeitusia priėmimo tvarka bei mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapiu.

Informuojame, kad pagal naują tvarką galima pasirinkti 3 mokyklas, iš kurių viena privalo būti teritorinė mokykla.

Registracija-į-mokyklas


Projektas SVEIKATĄ STIPRINANČIŲ MOKYKLŲ BANGA PER LIETUVĄ 2018

Vilniaus Taikos Progimnazija yra Sveikatą stiprinanti mokykla, gavus pasiūlymą iš Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro  mokyklos bendruomenė prisidėjo ir  įsitraukė įgyvendinti šį  projektą SVEIKATĄ STIPRINANČIŲ MOKYKLŲ BANGA PER LIETUVĄ 2018. Mokyklos bendruomenė nusprendė suburti mokyklos mokinius, bei jų artimuosius (tėvus, brolius, seses, senelius). Mokiniams buvo išaiškinta šio projekto tikslas ir tema. Priešmokyklinių klasių mokiniai su mokytojomis buvo pasiruošę plakatus, apsirengę marškinėlius su mokyklos logotipais, taip pat turėjo Lietuvos trispalvės vėliavėles. Renginio metu su visa atributika moksleiviai su pedagogais ėjo į mokyklos stadioną, vyresni moksleiviai vedė priešmokyklinių klasių vaikus,  sustoje darė „banga“; po to ėjo ratą aplink mokyklą. Vėliau sekė priešmokyklinių klasių  sporto šventė, su įvairiomis sportiškomis, užduotimis, įtraukiant kartu ir vaikų tėvus (brolius, seserys).

Renginio metu mokiniai, ir jų artimieji tikrai gavo daug gerų emocijų ir įspūdžių. Mokyklos bendruomenė įgyvendino tikslą subūrė, moksleivius  jų tėvus, bei darbuotojus.

Šiam renginiui didelę iniciatyvą rodė pati mokyklos bendruomenė. Sveikatingumo sporto šventėje buvo apdovanotos visos klasės kurios dalyvavo šventėje.

Sveikatos priežiūros specialistė Dalia Vilutienė

Dalia Vilutiene


Priešmokyklinių grupių vaikų ir jų tėvelių Sporto šventė

Siekiant formuoti vaikų bendrą sveikatos ir sveikos gyvensenos sampratą, ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius, kurti glaudžius bendradarbiavimo su tėvais ryšius, balandžio 11 d. popietę  mūsų sporto salėje vyko priešmokyklinių grupių vaikų ir jų tėvelių  Sporto šventė.

Šventė prasidėjo iškilmingu visų susirinkusiųjų pasveikinimu ir bendra mankšta. Visi buvo nusiteikę smagiai praleisti laiką ir išbandyti savo jėgas. Sporto šventės dalyviai dalyvavo įvairiausiose netradicinėse  sportinėse rungtyse.

Visą popietę skambėjo linksma muzika, aidėjo džiūgaujančių vaikų ir tėvelių balsai… Sporto šventė suteikė daug džiugių akimirkų, kartu leido pajausti komandinę dvasią ir sporto teikiamą naudą. Mes tikime, kad vaikų dalyvavimas sportiniuose renginiuose  skatina mažųjų norą sportuoti, ugdo bendruomeniškumą. 

Dėkojame už gražią šventę visiems dalyvavusiems, džiaugiamės ir didžiuojamės šaunia ir sportiška Taikos progimnazijos priešmokyklinių grupių bendruomene.

Nuoširdų ačiū tariame  Renatos ir Ovidijaus Melių šeimai, padovanojusiems sporto šventės dalyviams po ledą.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Daubarienė

priešmokykl sporto svente


Viniaus m. lengvosios atletikos keturkovės varžybos

Balandžio 12 d. Viniaus m. lengvosios atletikos keturkovės varžybose berniukų komanda iškovojo 1 vietą, o mergaitės 8. Berniukų komanda iškovojo teisę atstovauti Vilniaus miestą Lietuvos zoninėse varžybose. Dalyvių sąrašas:
1. Griško Alanas 7b
2. Lazko Simonas 7b
3. Jasiukevičius Adomas 7b
4. Latoža Jonas 7a
5. Lazauskas Pijus 7d
6. Januška Danas 6b
7. Narkevičiūtė Miglė 7a
8. Jokšaitė Austėja 7a
9. Grigorjevaitė Augustė 6d
10. Šližytė Augustė 6c
11. Abramovič Viktorija 6c
12. Semeniuk Elinga 5f
 
Individualiai Griško Alanas iškovojo 1 vietą, Latoža Jonas 3. Vaikinai apdovanoti diplomais ir medaliais. 
 
Kūno kultūros mokytoja metodininkė Rasa Baronienė
 
20180412_171820
 
20180412_172235

Veikla skirta prieš Patyčias – Mokomės bendrauti be Pykčio

Veikla skirta prieš Patyčias – Mokomės bendrauti be Pykčio. Ši veikla mūsų mokykloje vyko nuo kovo 12 d. iki 23 d. 

Gera psichinė ir socialinė būsena yra labai svarbi, kad dabartiniai vaikai mokėtų įvardinti ir reikšti savo emocijas, apie jas kalbėtų, mokėtų bendrauti  su savo klasės draugais, pedagogais. Kad kuo mažiau būtų patyčių vaikų rate, nes tai trukdo, toliau augti ir tobulėti vaikams, o tai labai svarbu jų saviraiškai.

 Fizinė sveikata labai svarbi mokiniams nes nuo fizinio judėjimo priklauso geros emocijos, ir tai atsiranda suderinant šiuos aspektus fizinį judėjimą ir emocijas. Kadangi Taikos Progimnazija yra sveikatą stiprinanti mokykla ,  mokyklos psichologė, ir  Visuomenės sveikatos priežiūros specialiste vedė  pamokas mokiniams apie emocijas, žaidė žaidimus: mokiniai pamokos metu  turėjo traukti iš emocijų maišelio žodį kuris reiškia emociją perskaityti prieš visą klasę  (pvz. liūdnas, linksmas, nusiminęs, atstumtas, pakylėtas, sužavėtas) apibūdinti mes padėjome su psichologe, po to turėjo paimti spalvotą kamuoliuką ir įteikti draugui kuris atitinka jo ištrauktą emociją. Visiems pasidalinus kamuoliukus ir išsiaiškinus emocijų reikšmes sekė fiziniai užsiėmimai mankšta vaikų rankoms, pirštams, bei koordinacijai (kamuoliukų sukimas, tarp delnų, pirštų, riešų, pritūpimai, rankų plojimai), taip pat žaidėm su spalvotu parašiutu, sustojus mokiniams ratu kilnojo ir keitėsi vietomis mokiniai tikrai gavo daug gerų emocijų.

Pamokos Užduotys:

  • Išaiškinti mokiniams temą;
  • Papasakoti apie emocijas ir fizinį judėjimą;
  • Žaisti žaidimą apie emocijas, išaiškinti, kaip tai svarbu mūsų gyvenime;
  • Parodyti fizinius žaidimus, mankštas rankoms ir kūnui;
  • Visas mankštas daryti kartu su mokiniais;
  • Dalintis geromis emocijomis.

Mokyklos psichologė ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistė labai džiaugėsi gautomis per pamokas  mokinių emocijomis, kalbomis, žaidimais, ir vaikų supratimu, kad jie nors nėra labai dideli, bet suprato, kaip galima dalintis geru žodžiu, kuris sukelia gerą emocija, fiziniu judesiu kuris taip pat pažadiną kraujotaką ir rankytės nepavargsta. „Pradeda gražiau rašyti“ – šypsosi mokiniai.

Bet žinoma svarbiausia, mes džiaugėmės, kad dalyvavo nemažai mokinių ir klasių.

Rezultatas tikrai pasiektas, sutikus mokinius klausia, kada, vėl žaisim žaidimus.

Dalyvavo trys pirmos klasės, dvi antros klasės.

Iš viso mokinių skaičius siekė 115.

Sveikatos priežiūros specialistė Dalia Vilutienė

Naujas aplankas2


Dalyvavimas Nacionalinėje viktorinoje „Esu katalikas“

Kovo 12 d. su ketvirtų klasių mokinių komanda dalyvavome Vilniaus arkivyskupijos vykusioje Nacionalinėje viktorinoje „Esu katalikas“. Mūsų mokyklą atstovavo Evita Babraitytė 4b kl, Klaudija Kulišauskaitė 4a kl., Melinda Jaros 4a kl., Aurelija Ratinskaitė 4a kl.

Viktorinoje dalyvavo 36-ios mokinių komandos iš Vilniaus arkivyskupijos bendrojo lavinimo švietimo įstaigų.

Viktorinos tikslas buvo gilinti mokinių supratimą apie Švč. Mergelės Marijos išskirtinumą bei kviesti mokinius savo kasdienybėje sekti jos pavyzdžiu.

Mokinių komanda turėjo atlikti namų darbą – minčių žemėlapį apie vieną pasirinktą stebuklingą Dievo Motinos atvaizdą Lietuvoje.

Komandoms buvo pateiktos įvairios užduotys, kurios reikalavimo žinių, kūrybiškumo ir atidumo. Mokiniams buvo smagu sudalyvauti ir išbandyti savo jėgas.

Komandos dalyviai buvo apdovanoti atminimo dovanėlėmis.

Tikybos vyr. mokytoja Angelė Ruseckienė

kovo

kovo1

 


Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas Taikos progimnazijoje

Taikos progimnazijos 2, 4, 6, 8 klasių mokiniai šiais mokslo metais dalyvauja Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime (toliau – NMPP), kurio uždaviniai yra:

  1. suteikti objektyvios informacijos mokiniams ir mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) apie jų vaikų mokymosi pasiekimus;
  2. suteikti objektyvios informacijos mokytojams, mokykloms ir švietimo valdymo subjektams apie ugdymo proceso rezultatus ir daromą pažangą;
  3. nustatyti, kurioms mokykloms ar kuriems mokiniams reikia pagalbos;
  4. atkreipti mokyklų, mokytojų ir visuomenės dėmesį į nacionalinius ugdymo turinio prioritetus ir įvertinti šių prioritetų įgyvendinimo rezultatus.

Plačiau pasiskaityti galima http://www.nec.lt/342/ Supažindiname Jus su NMPP grafiku Taikos progimnazijoje (pridedama).

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo grafikas.

Taikos progimnazijos administracija


Vilniaus Taikos progimnazijoje 2018-2020 metais bus vykdomas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0082 „Šiuolaikinė mokymo(si) aplinka – individuali moksleivių pažanga“

Taikos progimnazija teikė paraišką ir laimėjo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0082 „Šiuolaikinė mokymo(si) aplinka – individuali moksleivių pažanga“.  Projektas bus vykdomas 2018 – 2020 metais.

Projekte dalyvaujančios mokyklos: projekto pareiškėja – Kauno senamiesčio progimnazija ir projekto partneriai: Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija, Klaipėdos Prano Mašioto progimnazija, Rokiškio Juozo Tūbelio gimnazija, Vilniaus Taikos  progimnazija.

Projekte pasirinkta pradėti dirbti su 6 klasių mokiniais, kurie projektui pasibaigus būtų 8 klasės mokiniai. Tai užtikrintų nuoseklią projekto eigą ir mokinių pažangą. Projektas orientuojamas į individualios mokinių pažangos vertinimą, mokymosi diferencijavimą pagal poreikius bei interaktyvius mokymosi metodus. Projekte dalyvaujančios mokyklos diegs šiuolaikinę mokymo(si) aplinką, kuri turėtų galimybes vertinti individualias kiekvieno mokinio išgales ir ypatybes, siekiant nuolatinės asmeninės pažangos mokiniui tinkamu būdu ir tempu.

Šiuolaikinė mokymosi aplinka yra išmani klasė, kurią sudaro speciali įranga, padedanti efektyviai naudoti pamokos laiką: planšetės, mokytojo kompiuteris, programinė įranga, mokymo(si) analitika bei virtualus mokymosi turinys. Kiekvienas mokinys turės mokymosi vietą, jam bus suteikiamas elektroninis matematikos dalyko turinys, užduotys pritaikomos pagal jo gebėjimų lygmenį, priskiriama individuali mokymosi sistema, pasiekimų matuoklis, leidžiantis moksleiviui stebėti savo mokymosi pokyčius, stiprybes ir silpnybes bei gauti grįžtamąjį ryšį ir mokytojo.

Kiekvienas matematikos mokytojas turės parengtą mokymosi turinį, kuriame ras parengtas užduotis, padedančias sutaupyti laiko rengiantis testams, kontroliniams, namų darbams. Mokytojas turės automatinį mokinių mokymo(si) analizės įrankį, tai leis daugiau dėmesio skirti individualiems moksleivių mokymosi poreikiams bei jų pažangos skatinimui.  

Įranga ir elektroniniu mokymosi turiniu bus naudojamasi matematikos pamokų metu 2018-2020 metais.

Vilniaus Taikos progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vaida Abramonienė


Technologijų darbų paroda

Atvirų durų dieną Taikos progimnazijoje vyko moksleivių technologijų darbų paroda. Joje buvo eksponuojami 5f kl. medžio darbai, fitodizaino būrelio verbos, 8kl. vilnos darbai: moliūgų medis, nykštukai, gyvūnai. Taip pat 8 kl. medžio darbų velykinis projektas „Ruošiame margučiui guolį“ bei 5-6 kl. ir  8 kl. tekstilės darbų projektas „Margutis – Velykų simbolis interjere“.

Technologijų vyr. mokytoja L. Kamarūnienė

Untitled Export4


Kiaušinių marginimo konkursas „Zuikio margučiai“

Priešmokyklinių grupių ir 1-4 klasių moksleiviai dalyvavo prekybos ir pramogų centro „Ozas“ organizuotame kiaušinių marginimo konkurse Zuikio margučiai“. Susibūrę į komandas vaikai spalvino įspūdingo dydžio margučių trafaretus, kartu su mokytojomis aptarė Velykų tradicijas ir papročius.

ozo konkursas

2018-03-23 133543

2018-03-23 133543_2


Saugesnio interneto jaunimo forumo XI (XVIII) susitikimas

Kovo 19 d. Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje vyko Saugesnio interneto jaunimo forumo XI (XVIII) susitikimas. Jame dalyvavo apie 30 Vilniaus m. mokinių, mūsų mokyklos 7a klasės mokinės R. Savkinaitė, E. Pušklevičiūtė ir M. Narkevičiūtė, IT vyr. mokytoja Kristina Kutiščeva.  Susitikimas prasidėjo nuo jaunimo susipažinimo ir diskusijos saugesnio interneto tema, mokiniai buvo skatinami daugiau bendrauti. Lektoriai A. Martinkus („Mokomieji filmai“) ir R. Šukytė (Asociacija „Langas į ateitį“) diskutavo su mokiniais apie socialinius tinklus, jų naudą ir žalą, šeimos susitarimus dėl technologijų naudojimo. Mokiniams pasirodė labai svarbu, kad susitarimai dėl mobiliųjų telefonų ar kompiuterių naudojimo būtų taikomi ne tik vaikams, bet kad tai būtų visos šeimos susitarimas.

Taip pat paskaitų metų sužinojome ir buvo pristatyta „Skaitmeninė savaitė 2018“, kokios gali būti grėsmės internete, kaip žmonės klaidinami melaginga informacija internete, apie kibernetines atakas ir kt. 

IT vyr. mokytoja K. Kutiščeva

jaunimo forumo susitikimas