Matematikos ir IT metodinė grupė

Dalykų mokytojai:

Dalykas Vardas, pavardė Kvalifikacija El.
paštas
Matematika Živilė Šiškienė vyr. mokytoja zivile.matematika@taikos.lt
Matematika Vaidotas Dalinkevičius vyr. mokytojas vaidotas.matematika@taikos.lt
Matematika Angelė Balčienė mokytoja angele.matematika@taikos.lt
Matematika Laima Valienė vyr. mokytoja laima.matematika@taikos.lt
Matematika Aušra Gackienė vyr. mokytoja ausra.matematika@taikos.lt
Informacinės technologijos Kristina Zabielė vyr. mokytoja kristina.it@taikos.lt
Informacinės technologijos Irina Padvaiskaitė mokytoja metodininkė irina.it@taikos.lt